Protezownia Konstancin Stocer

konstancin-protezownia-stopy-jeziorna-protezy-kończyn-nogi

SZYBKI KONTAKT:     pracownia/biuro    22  615-70-02 / 503 -711 – 703 (kier. działu protez)


Protezy kończyn dolnych wykonywane były w szpitalu
STOCER im. prof. M. Weissa przy ul. Wierzejewskiego 12, w miejscowości Konstancin-Jeziorna od kilkudziesięciu lat. Dział protezowy został zlikwidowany. Wielu pacjentów, użytkujących protezy starego typu np. proteza  skorupowa z żywicy, będzie mogła zaopatrywać się w naszej klinice. Oprócz szerokiego wachlarzu modularnych nowoczesnych protez kończyn, posiadamy również komponenty, których działanie jest tożsame z działaniem protez “starszego typu”.

RYS HISTORYCZNY
 
Placówka powstała po II wojnie światowej z potrzeby leczenia kalekich ofiar wojny w przedwojennej zabudowanie szpitalnej i mieszkalnej znajdującej się tutaj uprzednio.
W latach
1954 – 1998 funkcjonowała pod nazwą Stołeczne Centrum Rehabilitacji.
 
Pierwszych pacjentów przywieziono do budynków na terenie Konstancina-Jeziorny ze spalonego w po­wstaniu warszawskim szpitala Św. Ducha w Warszawie. W 1946 r., hospitalizowano ok. 100 dorosłych i dzieci. W latach 1959-1963, wybudowano nowe obiekty szpitalne, przystosowane do leczenia kompleksowego. Powstały nowe oddziały, baseny, sale terapeutyczne, sale gimnastyczne, nowoczesny blok operacyj­ny, pracownie i laboratoria oraz dział terapii zajęciowej. 
 
Obecnie przeprowadza się restrukturyzację szpitala, modernizując istniejące budynki i wyposażając w najnowszy sprzęt medyczny oddziały szpitalne i blok operacyjny niestety oddział zaopatrzenia w protezy kończyn dolnych został zamknięty.
kontakt_konstancin-protezownia-stopy-jeziorna-protezy-kończyn-nogi
Stocer Konstancin Jeziorna
proteza-komfortowa-dobra-dla-osoby-starszej-rower-warszawa-konstancin-szaserów-stocer
Stocer Konstancin Jeziorna Proteza Nogi Protetyk